Regulamin Sklepu B2B GEC prowadzącego sprzedaż B2B w modelu DROPSHIPPING

1. Złożenie zamówienia w Hurtowni B2B GEC oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. B2B GEC jest hurtownią (zwaną dalej: Hurtownia) i obsługuje podmioty gospodarcze. Właścicielem hurtowni B2B GEC jest firma Garden e-Commerce Sp. z o. o. z siedzibą w Redzie (84-240), przy ul. Cypriana Kamila Norwida 47. NIP: 5882439484, REGON: 380478282, KRS: 0000735323, BDO: 000388144. Składający zamówienie (zwany dalej Zamawiającym) oświadcza, że dokonuje tej czynności w imieniu i na rzecz podmiotu gospodarczego. Sprzedaż w hurtowni B2B GEC nie podlega regulacjom prawa konsumenckiego.

2. Zamawiający zobowiązany jest dokonać rejestracji w serwisie b2bgec.pl, podając jednocześnie dane do faktury (w tym nazwę przedsiębiorstwa i poprawny numer NIP). Zamówienia można składać po aktywacji konta w serwisie b2bgec.pl

3. Składając Zamówienie Zamawiający zobowiązany jest podać dane do wysyłki. Jeśli dane do wysyłki i do faktury są różne, należy to zaznaczyć przy składaniu zamówienia. Faktura będzie sporządzona na podstawie danych podanych przez klienta w trakcie zamówienia.

4. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej B2B GEC są cenami hurtowymi brutto (zawierają podatek VAT) i są widoczne po zalogowaniu na swoje konto.

5. Towar oferowany w Hurtowni B2B GEC jest nowy, pochodzi on z legalnych źródeł i jest wolny od wad.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kupujący musi posiadać pełną i legalną możliwość sprzedaży środków ochrony roślin.

7. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w naszej bazie. Dane będą wykorzystane do realizacji zamówienia oraz celów marketingowych.

8. Hurtownia nie odpowiada za błędy będące wynikiem awarii systemu. Hurtownia nie odpowiada za nieprawidłowe dane podane przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia. W szczególności błędnie naliczone koszta wysyłki, stawka VAT ani cena towaru nie mogą być uznane za ostateczne i podlegają korekcie.

9. Hurtownia zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości lub części zamówienia. Jeżeli zamówiony produkt jest niedostępny w momencie kompletowania zamówienia, hurtownia dostarcza Zamawiającemu dostępne produkty spośród zamówionych, a cena niedostępnego produktu przekazana zostaje w formie nadpłaty do bilansu płatniczego Zamawiającego. Nadpłata może zostać wykorzystana przez Zamawiającego do kolejnego zamówienia w Hurtowni. Na wyraźne życzenie Zamawiającego wyrażone w formie pisemnej nadpłata zostanie zwrócona Zamawiającemu w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Co do zasady, zwrot nadpłaty wykonywany jest w ten sam sposób jak płatność początkowa.

10. Zamówienie towaru następuje po naciśnięciu przycisku „ZAMAWIAM” na stronie Hurtowni i wcześniejszym podaniu wszystkich niezbędnych danych.

11. Zwrotów towaru nie przyjmujemy. Zakupy w Hurtowni nie są sprzedażą konsumencką i nie dotyczą osób fizycznych. Zakupu dokonuje tylko przedsiębiorca. W związku z tym zamówień nie można zwracać. Wymianie podlegają jedynie produkty uszkodzone, o których nabywca powinien poinformować Hurtownię w ciągu 7 dni od momentu odebrania przesyłki.

12. Standardowo czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Czas potrzebny na skompletowanie zamówienia na dany produkt podany jest w koszyku zakupowym oraz w pliku xml dostępnym na stronie. Z przyczyn niezależnych od Hurtowni czas realizacji może się wydłużyć.

13. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy pomiędzy przedsiębiorcami i powoduje obowiązek zapłaty. Nie ma możliwości rezygnacji z opłaconego zamówienia.

14. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz). Przesyłki nieodebrane przez adresata lub zwrócone do B2B GEC kupujący odbiera na własny koszt.

15. Dołożyliśmy wszelkich starań aby opisy i zdjęcia produktów w Hurtowni były sprawdzone, nie odpowiadamy jednak za zmiany wprowadzone przez producentów oraz błędy w opisach.

16. Faktura VAT jest dołączana drogą elektroniczną. Nie ma możliwości dodatnia faktury VAT ani żadnych dodatkowych materiałów reklamowych do przesyłki.

17. Zamówienie dostarczone jest w sposób wskazany przez Kupującego w chwili składania zamówienia.

18. Płatności za Zamówienie można dokonać w sposób wybrany w momencie sprzedaży zamówienia. 

Uwaga!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający, aby mieć pełną i legalną możliwość sprzedaży środków ochrony roślin, musi zgłosić swoją działalność do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, zgodnie z Art. 25 pkt 1. Ustawy o Środkach Ochrony Roślin.